Zadania inspektorów

Dla efektywności gospodarczej Spółki kluczowe znaczenie ma podstawowy surowiec, którym jest ziemniak skrobiowy. Zabezpieczeniem w surowiec zajmuje się wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Zakładów Dział Surowcowy.

Realizuje on swoje działania poprzez:

 • tworzenie wieloletnich umów kontraktacyjnych z dostawcami ziemniaków;
 • zaopatrywanie rolników w sadzeniaki wyselekcjonowanych odmian wysokoskrobiowych, również z własnej hodowli;
 • zaopatrywanie rolników w środki ochrony roślin wg zalecanych programów ochrony ziemniaków wprowadzonych przez renomowanych producentów chemicznych;
 • nadzór nad plantacjami ziemniaków zakontraktowanych do przerobu;
 • sygnalizowanie zagrożeń chorobami i szkodnikami;
 • monitorowanie warunków agro-meteorologicznych;
 • współpracę z Państwową Inspekcją Roślin i Nasiennictwa w zakresie kwalifikacji odmian ziemniaków oraz internetowego systemu sygnalizacji agrofagów,
 • prognozowanie plonów ziemniaków;
 • organizację logistyki dostaw ziemniaków do przerobu w trakcie kampanii przerobowej;
 • nadzór nad uprawami na polach doświadczalnych;
 • szkolenia plantatorów w zakresie nowoczesnych technologii uprawy i ochrony ziemniaków.