Władze spółki

Jarosław Mela   Prezes Zarządu
Jerzy Kasprzak   Członek Zarządu
Barbara Zamorska   Prokurent (Główny Księgowy)
Andrzej Meliński   Prokurent (Dyrektor Zakładu)