Surowiec

Surowcem do nasadzeń są wyselekcjonowane, wysokoskrobiowe polskie odmiany ziemniaków. Materiał nasienny nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych. Zabezpieczeniem i dystrybucją w surowiec zajmuje się wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Zakładów Dział Surowcowy. Zapewnia on zaopatrzenie w surowiec (ziemniak) w celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych Zakładów