Prywatyzacja

Planowana procedura i harmonogram prywatyzacji Spółki

Skarb Państwa jest właścicielem 35,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki ?ZETPEZET?. Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza zbyć udziały Spółki zgodnie z ?Planem prywatyzacji na lata 2012-2013?, (www.msp.gov.pl) w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie zbycia udziałów Spółki.

Centrum Realizacji Inwestorskich

Centrum Realizacji Inwestorskich (CIR) zostało powołane przez Ministerstwo Skarbu Państwa w lipcu 2009 r. w celu bieżącej obsługi inwestorów zainteresowanych firmami uczestniczącymi w prywatyzacji. Konsultanci CRI odpowiadają na zapytania telefoniczne i mailowe. Pomagają także potencjalnym inwestorom skontaktować się z osobami prowadzącymi projekty prywatyzacyjne Spółki, organizują spotkania oraz osobiście przybliżają programy prywatyzacji wszystkim, którzy zechcą przybyć do Ministerstwa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Aleksandra Karpowicz   + 48 22 695-90-01
Katarzyna Szulc   + 48 22 695-90-02
Faks   + 48 22 629-98-38