Praca

Osoby zainteresowane pracą w ZETPEZET Sp. z o. o.  prosimy o kierowanie CV i listu motywacyjnego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną do Działu Służb Pracowniczych  pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Wszystkie osoby , które nadeślą swoje dokumenty  zostaną włączeni do wewnętrznej, osobowej bazy danych ewentualnych kandydatów.
Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.?


Oferty pracy

Elektryk/Elektromechanik

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ?ZETPEZET? Sp. z o. o. są poszukują osoby na stanowisko: elektryk/elektromechanik.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub zawodowe,
  • uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne, eksploatacja do 20kV,
  • umiejętności: czytanie schematów elektrycznych, znajomość automatyki (sterowniki PZS);   - doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w zawodzie.

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć osobiście do  Działu Służb Pracowniczych, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zatrudniane osoby świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.?

 

Praca sezonowa

Corocznie Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ?ZETPEZET? Sp. z o. o. poszukują do pracy pracowników zatrudnianych na okres kampanii ziemniaczanej. Preferujemy osoby z wykształceniem zawodowym mechanicznym, elektrycznym ze znajomością obsługi maszyn.  Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć osobiście do  Działu Służb Pracowniczych, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zatrudniane osoby świadczą pracę w oparciu o zawartą umowę o pracę na okres kampanii. Po kampanii przerobowej istnieje możliwość zatrudnienia wybranych osób na podstawie umowy o pracę.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.?

Praktyki zawodowe

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ?ZETPEZET? Sp. z o. o.  umożliwiają studentom i absolwentom  zdobycie doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania i organizacji  przedsiębiorstwa produkcyjnego.  

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć osobiście do  Działu Służb Pracowniczych, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.?

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego ?ZETPEZET? Sp. z o. o.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.
Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

3. Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W godzinach pracyZakładów Przemysłu Ziemniaczanego ?ZETPEZET? Sp. z o. o. , student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, potwierdzona zostaje praktyka zawodowa o odbyciu praktyki przez studenta. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną ? w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.