Polityka systemu zarządzania

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" spółka z o.o w Pile są producentem skrobi ziemniaczanej, skrobi przetworzonych o zastosowaniu spożywczym oraz białka ziemniaczanego paszowego.
Celem nadrzędnym Spółki jest stały jej rozwój poprzez produkowanie wyrobów na wysokim poziomie, spełniających ciągłe rosnące wymagania i oczekiwania klientów.
Mając na uwadze potrzeby naszych klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i postrzegania za wiarygodnego partnera.
Jesteśmy w pełni świadomi, że podstawowym warunkiem na powodzenie powyższych strategii jest trwała efektywność ekonomiczna. Tylko ona umożliwi nam realizacje celów jakościowych.
Zobowiązujemy się do:

  1. Ciągłego podnoszenia efektywności ekonomicznej firmy prowadzącej do uzyskania dodatniego wyniku ekonomicznego.
  2. Stworzenia takich warunków technologicznych, aby naszemu klientowi zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania.
  3. Stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów.
  4. Ciągłe podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów.
  5. Ciągłego dążenia do doskonalenia technologii wytwarzania wyrobów minimalizując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
  6. Doskonalenie zasobów infrastruktury.
  7. Wspierania organizacji społecznych w zakresie działalności charytatywnej oraz wypoczynku i rekreacji pracowników.

Deklaruję podejmowanie działań gwarantujących rozwój firmy oraz zobowiązuję się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością , bezpieczeństwem żywności i pasz oraz przeznaczenie środków finansowych i kadrowych na realizację wytyczonych celów.

Prezes Zarządu

Jarosław Mela