Logistyka

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ?ZETPEZET" Sp. z o. o. oprócz sprzedaży swoich wyrobów zapewniają, na życzenie klienta, zabezpieczenie logistyczne wysyłanego towaru. Poza transportem Zakłady zapewniają, zależnie od typu wysyłki, wymagane przepisami zaświadczenia i certyfikaty konieczne dla eksportu skrobi do danego kraju. Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma firmami spedycyjno-transportowymi.

Transport produktów odbywa się drogą lądową (transport drogowy i kolejowy) oraz morską.

Wyroby pakowane są na palety drewniane jednorazowe, drewniane wielokrotnego użytku, plastikowe oraz sypane luzem. Różnorodność palet umożliwia bezproblemowy przewóz zakupionego wyrobu, a prowadzona wewnętrzna gospodarka paletowa pozwala w pełni zaspokoić ilościowe potrzeby naszych klientów.

Możliwości załadunkowe wykorzystywanych środków transportu:

samochód ciężarowy

 • skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana na paletach ? maksymalnie do 24 t,
 • skrobia ziemniaczana w worku typu big-bag na paletach o wadze 500 kg, 550 kg, 700 kg, 1000 kg ładowana na paletach maksymalnie do 24 t,
 • preparaty w workach 15 kg (nie mielone) ładowane na paletach ? maksymalnie do 24 t,
 • preparaty w workach 25 kg (mielone) ładowane na paletach ? maksymalnie do 24 t,

kontener 20'

 • skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana luzem ? maksymalnie do 21 t,
 • skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana na paletach ? maksymalnie do 11 t,

kontener 40'

 • skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana na paletach ? maksymalnie do 24 t,
 • skrobia ziemniaczana w worku typu big-bag o wadze 500 kg, 550 kg, 700 kg, 1000 kg ładowana na paletach maksymalnie do 24 t,

transport kolejowy (wagony kolejowe)

 • wagon kolejowy typu HAIS: skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana luzem ? maksymalnie do 55 t,
 • wagon kolejowy typu HAIS: skrobia ziemniaczana w workach typu big-bag ładowana na paletach ? maksymalnie 28 t,
 • kontener 20' na platformie: skrobia ziemniaczana w workach 25 kg ładowana luzem ? maksymalnie 21 t lub na paletach ? maksymalnie 11 t.

cysterny (mąkowozy)

 • cysterny o ładowności maksymalnie 24 t.