Kontraktacja

Zakłady prowadzą kontraktację surowca z rolnikami. Dla tego celu są tworzone wieloletnie umowy kontraktacyjne z dostawcami ziemniaków (rolnikami lub grupami producenckimi). Umowa zapewnia obydwu stronom stabilność i pewność dostaw surowca oraz odbioru wyhodowanych ziemniaków.

Kontraktacja wiąże się także z zaopatrywaniem dostawców w nawozy i środki ochrony roślin na preferencyjnych warunkach płatności. Dzięki umowie pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcą jest możliwy nadzór nad plantacją zakontraktowanych ziemniaków. Oprócz tego zawieranie umów kontraktacji umożliwia prognozowanie plonów surowca.